New-age - Sounds Of Nature - Forest Piano

Bun venit în pădurea virtuală!

copac_la_fereastra_animat.gif

,,O căutare începe întotdeauna cu Norocul Începătorului şi se termină cu Proba Cuceritorului’’

( Paulo Coelho)
Metoda proiectului : O provocare Intel-Teach !
Arii curriculare :Ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Arte, Limbă şi comunicareDisciplina : Biologie
Profesor : dr.ing. Valentina Stupineanu
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12 Tulcea


ŞUnitate de învăţare : Ecosisteme terestre - pădurea de foioaseDSC00046.JPG DSC00048.JPG

DSC00051.JPG

Valori, abilităţi şi competenţe specifice secolului XXI
1. Interes pentru realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor şi artelor.
2. Motivaţia pentru informarea şi documentaţia ştiinţifică.
3. Dezvoltarea curiozităţii şi a creativităţii intelectuale.
4. Gândire critică şi sistematică.
5. Capacităţi de colaborare interpersonale.
6. Informaţii şi abilităţi media.
7. Conştientizarea şi implicarea în rezolvarea problemelor de interes global.
Întrebarea cheie : Cum ar fi planeta noastră fără păduri ?
Întrebările unităţii de învăţare:
Ce factori condiţionează sustenabilitatea ecosistemelor forestiere ?
Cum variază structura unei biocenoze de pădure de foioase în funcţie de ritmurile sezoniere ?
Care este impactul activităţilor antropice asupra ecosistemelor forestiere la nivel mondial şi naţional ?
Cum contribuim la soluţionarea problemelor ecosistemelor forestiere la nivel local şi naţional ?
Care este viziunea artiştilor plastici asupra pădurilor ?
Cum valorizăm utilizarea tehnologiilor şi comunicării în elaborarea unui proiect în viziune Intel-Teach ?

Întrebări de conţinut1. Care sunt componentele unui eosistem forestier ?
2. Cum se adaptează vieţuitoarele unui ecosistem forestier la variaţiile sezoniere ?
3.Ce factori determină stabilitatea ecosistemelor ?
4. În ce măsură relaţiile intraspecifice contribuie la sustenabilitatea ecosistemelor forestiere ?
5 .Cum se modifică structura unui ecosistem, atunci când sunt afectate numeric categoriile trofice ?
6. Ce relaţii interspecifice determină stabilitatea ecosistemelor ?
7. Care este diferenţa dintre un lanţ şi o reţea trofică ?
8. Unde se găsesc Rezervaţii Naturale (Parcuri Naţionale) care cuprind ecosisteme forestiere la nivel mondial şi naţional ?
9. Ce pictori renumiţi au fost inspiraţi în creaţiile lor de frumuseţea pădurilor ?
10. Ce melodii inspirate de farmecul pădurii v-au impresionat ?
11. Ce versuri ale poeţilor români, inspirate de pădure, cunoşti ?
12. Ce reguli trebuie respectate atunci când eşti într-o pădure ?
13. Care sunt cele mai frumoase şi vechi păduri din Europa ?
14. Ce dovezi ale importanţei pădurilor din istoria României cunoşti ?
15. Care este situaţia fondului forestier la nivel mondial şi naţional ?
16. Care este situaţia fondului forestier în judeţul Tulcea ?
17. Din ce motiv Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat anul 2011- Anul Internaţional al Pădurilor ?
18. Cunoşti exemple de bună practică referitoare la salvarea pădurilor din judeţul Tulcea ?
19. Este necesar să promovăm acţiunile noastre ecologice ?
20. Dacă ai fi ministrul mediului ,ce logo ai propune pentru promovarea turismului românesc montan ?,

Avantajele metodei proiectului în viziunea Intel-teach( pentru elevi) :
- orientarea propriilor activităţi de învăţare;
- descoperire, integrare, prezentare ;
- comunicare şi asumarea responsabilităţilor;
- fapte, termeni şi conţinuturi care servesc la înţelegerea proceselor;
- aplicarea teoriei ;
- puterea de a lua decizii
.Avantajele metodei proiectului Intel-teach ( pentru profesori):

DSC00049.JPG DSC00055.JPG

- Asumarea rolului de facilitator şi ,,ghid'' în procesul de învăţare;
- ,,Administrarea'' procesului de învăţare;
- Integrarea corespunzătoare a tehnologiilor;
- Structurarea problemelor ca oportunităţi de învăţare;
- Colaborarea cu alţi colegi pentru dezvoltarea proiectelor interdisciplinare;
- Acceptarea ,,abaterilor de la direcţie'';
- Indentificarea situaţiilor ce conduc la performanţă;
- Înveţi alături şi de la elevi;
- Nu uitaţi :,,Computers are't magic;teacher 's are'''
,,Pădurile sunt vitale pentru supravieţuirea şi bunăstarea oamenilor de pretutindeni''( Declaraţie ONU- International Forest Year 2011)Păduri pentru oameni !

Priveste lumea din perspectiva copacului !
Istoria padurilor din Romania

Cele mai frumoase paduri din Europa
Campania de colectare a deşeurilor - echipa Green KnightsTrepte spre veşnicie

Istoria pădurilor din România

Pădurea - un ecosistem complex


Variaţii sezoniere


Dintre cele mai îndrăgite animale ale pădurii :
Wild Forest


Taiga


Tropical forest


Global concerns
Şi acum un cântec simplu despre una din funcţiile pădurii !

pagina wiki valentinastupineanu.wikispaces.comblog artemis-valentinastupineanu.blogspot.com